Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Blekinge rustar för ny flyktingvåg

Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge

Ukraina står inför en vinter med stora utmaningar. Samhällsviktig energiinfrastruktur har till stora delar förstörts vilket riskerar att skapa en humanitär kris. Nu förbereder sig Blekinges aktörer för att möta en andra flyktingvåg.

– Som län sluter vi nu upp för att stå bättre rustade. Vi har dragit lärdomar från vårens flyktingströmmar och förberedelsearbetet är redan igång. Samverkansmöten har hållits där vi tillsammans har identifierat behov av åtgärder för att bäst möta människor på flykt, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Bedömningen är att cirka 40 procent av Ukrainas elnät är förstört eller allvarligt påverkat. 10 miljoner hushåll beräknas vara strömlösa redan nu. Den kommande vintern skapar ytterligare påfrestningar för civilbefolkningen i områden som har begränsad eller ingen el vilket kan tvinga människor på flykt.

Det syns inga tecken på ökade flyktingströmmar till Sverige just nu men det kan snabbt ändras. Blekinge var ett av de största ankomstlänen i våras. Länsstyrelsen Blekinge följer därför händelseutvecklingen noga tillsammans med övriga aktörer och om det krävs är alla beredda att handla snabbt.

Flera åtgärder är redan påbörjade. Bland annat kan Länsstyrelsen Blekinge begära ett stabstält från MSB:s förstärkningsförråd. Det vintersäkrade tältet kan vara på plats vid färjeläget med kort varsel.

– Det är viktigt att flyktingar får ett korrekt och säkert mottagande av svenska myndigheter och regionala aktörer. Det finns andra krafter i samhället som vill utnyttja människor i nöd och det vill vi förhindra. Jag känner mig trygg med det väloljade samarbetet vi har med länets aktörer, inte minst med Karlskrona kommun och Stena Line som får ta ett stort ansvar, säger Peter Ryman.

Samordning ska också ske med Svenska kyrkan och frivilligorganisationer som Röda Korset. Även det regionala kommunikationsmaterialet som delades ut i våras på färjorna kommer att uppdateras.

Svenska myndigheter och regionala aktörer som deltar i förberedelsearbetet

 • Länsstyrelsen Blekinge
 • Länsstyrelsen Skåne
 • Migrationsverket
 • Kustbevakningen
 • Tullverket
 • Polisen
 • Jordbruksverket
 • Stena Line
 • Region Blekinge
 • Karlskrona kommun
 • Ronneby kommun
 • Karlshamns kommun
 • Sölvesborgs kommun
 • Olofströms kommun
 • Räddningstjänsterna Blekinge

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss