Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höjd risk för fågelinfluensa i Blekinge

Höns

Från och med den 16 november är stora delar av södra Sverige – däribland Blekinge – ett högriskområde för fågelinfluensa. Det innebär att du som äger tamfåglar ska följa vissa regler för att minska risken för att dina fåglar ska smittas.

Hösten är här och vi går in i en kritisk period då risken för fågelinfluensautbrott ökar eftersom temperaturen sjunker och mycket vilda fåglar förflyttar sig över Sverige.

Risken bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i de södra delarna. Jordbruksverket har därför beslutat att upprätta högriskområden, bland annat i Blekinge. Beslutet träder i kraft på onsdag den 16 november. För att minimera risk för smitta tänk på att hålla fjäderfän inomhus.

Läs mer om vad som gäller på Jordbruksverkets webbplats:

Fågelinfluensa - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

 

Allmänna tips

  • Förhindra kontakt med vilda fåglar och minimera risken för indirekt kontakt med vilda fåglar och deras fjädrar och avföring.
  • Se över byggnader och utför nödvändigt underhåll så de är täta och har fungerande vattenavrinning.
  • Säkerställ att ventilationsdon är fågelsäkrade och laga eventuella brister i fågelnät och huvar.
  • Ge foder och dricksvatten inomhus eller under ett skydd utomhus om du håller dina fjäderfän utomhus.
  • Se till att endast nödvändiga personal har tillträde till djurutrymmena.
  • Klipp ned gräs och håll rent runt byggnader och inhägnader.
  • Kontrollera och bekämpa skadedjur regelbundet.
  • Byt kläder och skor vid hygiengränsen när du går in i utrymmen där du håller fåglar.
  • Tvätta händerna med tvål och vatten och använd dessutom gärna handsprit.

(Källa: Jordbruksverket)

Kontakt