Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny kanslichef för södra civilområdet

Niklas Nordgren, tillträdande kanslichef södra civilområdet

Niklas Nordgren blir ny kanslichef för det södra civilområdet där länsstyrelserna i Blekinge, Skåne och Kronoberg ingår. Han kommer närmast från en tjänst som beredskapsdirektör på Länsstyrelsen Halland och tillträder sitt nya jobb den 1 januari 2023.

Det säkerpolitiska läget som Sverige just nu befinner sig i är det allvarligaste på mycket länge. Det märks inte minst i Blekinge, Skåne och Kronoberg med sina strategiska lägen i närheten av Östersjön. Länen bildar tillsammans det södra civilområdet som är ett av sex civilområden. Kanslichefen för det södra är nu klar.

– Niklas Nordgren är ett starkt tillskott när vi nu ökar tempot i det civila försvaret. Med sina ledaregenskaper och erfarenheter kommer han att stärka vår organisation och jag har stort förtroende för honom. Niklas har under lång tid varit verksam inom Försvarsmakten och har i sin roll som beredskapsdirektör lett länsstyrelsernas nationella samordningskansli under allvarliga situationer som pandemin och 2018 års skogsbränder, säger Anneli Hulthén, Skånes landshövding och civilområdeschef.

Niklas tillträder sin tjänst den 1 januari 2023. Hans uppdrag blir att bygga upp ett kansli med fokus på ledning och samverkan, beredskapsplaner, krigsorganisation och försörjning.

- I Blekinge har vi en lång och gedigen historia som försvarslän och de erfarenheterna kommer vi ha stor nytta av när vi nu återuppbygger vårt civila försvar i nära samarbete med kansliet. Vi känner alla allvaret i situationen och står på tårna, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Niklas har en bakgrund som yrkesofficer inom Försvarsmakten där han i flera år har jobbat med underrättelse- och säkerhetstjänst på central nivå.

- Det är ett utmanande och spännande jobb som jag känner stor ödmjukhet inför. Vi befinner oss i ett mycket spänt säkerhetspolitiskt läge och det södra civilområdet har därför en viktig roll när vi som land ska stärka vår beredskap och motståndskraft. Samverkan med kommuner, regioner, Försvarsmakten och andra aktörer kommer vara avgörande för att nå framgång, säger Niklas Nordgren, tillträdande kanslichef.

Sedan den 1 oktober bildar Blekinge, Skåne och Kronoberg det södra civilområdet för att stärka länens motståndskraft under fredstida krissituationer, vid höjd beredskap och i krig. Kansliet kommer att ha sin bas vid Länsstyrelsen Skåne där också civilområdeschefen är placerad.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss