Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vi ska inte vara rädda –
vi ska vara förberedda

Ulrica Messing

I förra veckan besökte Sonya Zabouga, chefredaktör på ELLE Ukraine, Sverige för att berätta om hur kriget påverkar det ukrainska folket och hur det stora modemagasinet har ställt om för att stötta den civila beredskapen i landet.

När kriget bröt ut fick redaktionen snabbt tänka om och göra en digital tidning som distribuerades via webb och mobil. I stället för modereportage fylldes sidorna av människors krigsdagböcker, foton av krigsmiljöer, praktiska råd kring hur du klarar dig en längre tid i skyddsrum och hur du tröstar och berättar för dina barn om det som händer. ”Det är krig och det måste hela världen få veta”, sa Sonya Zabouga då hon mötte kollegor på Tidsskriftsdagen i Stockholm.

Kriget i Ukraina påverkar även vår vardag. Vi ser det genom ökade elpriser och osäker tillgång på el. I ett spänt omvärldsläge är det ännu viktigare att vi i Blekinge enas och samarbetar; mellan och inom kommuner, frivilligorganisationer, statliga myndigheter, näringsliv och kyrkliga samfund. Och många fler.

Vårt län har ett strategiskt läge vid Östersjön med hög militär närvaro, stark försvarsindustri och viktiga hamnar för sjöfart. Dessutom står vi i södra Sverige för större delen av landets livsmedelsproduktion och förmåga att vara mer självförsörjande. När elkrisen slår hårt påverkas vår civila beredskap.

De senaste veckorna har jag rest runt i länet och träffat kommuner, elbolag, företagare och organisationer. Alla vittnar om stora utmaningar och allvarliga konsekvenser i kölvattnet av en pandemi och ett krig i vårt närområde. Jag påminns om hur sårbara vi är och hur viktigt det är att ha hemberedskap för att klara sig utan el, mat och vatten under en längre tid.

Som länsstyrelse har vi civilt försvar högt på agendan. Vi fokuserar på beredskapsplaner, ledning och samverkan, krigsorganisationer och försörjning. Vi stärker också samarbetet inom vårt nya civilförsvarsområde tillsammans med länsstyrelserna i Skåne och Kronoberg.

Det största hotet mot vårt samhälle är polarisering med splittring och kaos som följd. Vi kommer alla drabbas av krisen på ett eller annat sätt. Det är därför viktigare än någonsin att vi visar medmänsklighet och hjälper till med det vi kan. Modemagasinet ELLE Ukraine visar just detta.

Chefredaktören Sonya Zabouga tog ansvar och använde tidningen som plattform för att höja den civila beredskapen.

Jag känner stor tillförsikt inför det viktiga arbete som vi alla i Blekinge nu samlas kring. Vi ska inte vara rädda utan väl förberedda. Ensam är inte stark. Tillsammans stärker vi vår gemensamma förmåga.

Ulrica Messing Blekinges landshövding

Kontakt