Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Jonatan gillar våtmarker

Agenda 2030

Vad är det som är så fantastiskt med våtmarker? Länsstyrelsen Blekinges våtmarkssamordnare Jonatan Wollmér berättar om mystiken, hur de bromsar klimatförändringar och sina topp-tre favoriter.

- Det häftiga är att våtmarker länkar samman två skilda världar - vatten och land - och att de samlar en så stor mångfald av djur och växter. Djur kommer hit för att jaga, dricka eller svalka sig och fisk för att leka i skyddad miljö. Grodor och trollsländor är beroende av både den blöta och den torra delen för att utvecklas från larv till vuxen individ. Det är ju fantastiskt!

Jag gillar även mystiken kring våtmarker, de är ofta lite lagom otillgängliga. Vad döljer sig egentligen under ytan? Med en enkel fälla av en pet-flaska kan jag faktiskt undersöka det.

Du arbetar med att restaurera och återskapa våtmarker i länet. Vad är våtmarkens superkraft?
- De gör stor skillnad för vår planet. Våtmarker bidrar med så mycket för oss människor, naturen och miljön vi lever i. Restaurering är ett effektivt verktyg som vi måste ta till för att inte minst stävja effekterna av klimatförändringarna.

Dels förhindrar våtmarker nedbrytningen av jordbunden kol och därmed utsläpp av koldioxid. Dels bromsar de upp vatten så att det breder ut sig och minskar risken för översvämningar, grundvattenmagasin kan fyllas på och ytvatten renas från miljögifter - framför allt ämnen som orsakar övergödning. Men de släpper också ut lagom mycket vatten över tid och förhindrar att vattendrag står utan vatten vid torka.

Förutom att bidra med viktiga habitat för hotade djur och växter medverkar våtmarker också till en vacker landskapsbild som vi människor blir lyckligare av.

Jag vill besöka våtmarker – vilka är dina topp-tre favoriter i Blekinge?
- Gisslevik vid Torhamn som anlades 2020 är fin. Den smälter bra in i landskapsbilden och ser naturlig ut. Läget nära havet ger den potential att bli viktig både för vadare, groddjur och rovfisk.

I Järnavik finns en äldre våtmark som är lättillgänglig och publik. Perfekt för fågelskådning med skådarplattform vid vägen.

Store Mosse är ett stort häftigt myrområde i Ronneby kommun. Det är länets enda område som kan jämföra sig med de vidsträckta mossarna i Småland. Tyvärr är den delvis skadad av diken, vilket gör att den torkar ut och växer igen. Mitt mål är att den restaureras så att den behåller sin öppna, vackra och blöta karaktär, säger Jonatan Wollmér, våtmarkssamordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Odlingsmark istället för våtmarker

Globalt sett har 70 procent av alla naturliga våtmarker gått förlorade - varav 35 procent bara sedan 1970-talet när jordbruket gick igenom stora förändringar. Då slutade man med bete och tillförde näringsämnen så att våtmarker växte igen – allt för att skapa mer odlingsmark.

Alla våtmarker kan inte återskapas. Men vetenskapen har kommit långt och vi har duktiga våtmarkskunniga entreprenörer - de våtmarker som återskapas optimeras för att ge så många nyttor som möjligt. Sedan 1800-talet över 60 procent av Blekinges våtmarker försvunnit.

Arbete med våtmarker berör flera globala mål

Mål 6 – Vatten och sanitet för alla.
Mål 13 – Bekämpa klimatförändringarna.
Mål 15 – Ekosystem och biologisk mångfald.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss