Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Södra Sverige drabbas hårt av energikrisen

Länsstyrelserna i Blekinge, Skåne, Kalmar, Kronoberg, Jönköping, Halland, Västra Götaland och Östergötland har tagit fram en gemensam lägesbild över hur energikrisen slår mot södra Sverige. Rapporten blir ett underlag i den fortsatta dialogen med regeringen.

De åtta länen står tillsammans för huvuddelen av svensk livsmedelsproduktion. Det innebär att höga elpriser snabbt kan resultera i ökade matpriser i hela landet och på sikt en minskad inhemsk livsmedelsproduktion. Det är en sårbarhet för Sveriges civila försvar.

– Elkrisen slår hårt mot södra Sverige men det är en nationell angelägenhet. I Blekinge finns en bredd av industrier inom försvar, livsmedel, infrastruktur och tillverkning. De ökade elpriserna är en akut utmaning. Läget försvåras av risk för råvaru- och komponentbrist och uteblivna leveranser, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Den sammanställda lägesbilden lyfter ekonomiska och sociala konsekvenser och påverkan på samhällsviktiga funktioner. Flera företag flaggar för ekonomiska förluster, risk för konkurser och uppsägningar. I förlängningen leder det till ökad arbetslöshet, minskade skatteintäkter, ökat behov av försörjningsstöd och sociala konsekvenser för medborgare i alla åldersgrupper.

– Länsstyrelserna i södra Sverige ser ett behov av snabba insatser som till exempel att ett högkostnadsskydd för företag och organisationer kommer på plats. Det är avgörande för att verksamheter ska överleva och säkra arbetstillfällen, säger Peter Ryman, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Den enskilda lägesbilden för Blekinge är sekretessbelagd då den innehåller information som rör vårt totalförsvar och därmed landets säkerhet. Landshövding Ulrica Messing tar upp lägesbilden i dialog med regeringen för att driva Blekinges intressen.

Ta del av den gemensamma rapporten Pdf, 413.8 kB.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss