Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt civilområde stärker motståndskraften

Blekinge, Skåne och Kronobergs län bildar med start den 1 oktober det södra civilområdet, en satsning för att återuppbygga och stärka vårt civila försvar.

Arbete med civilområden har pågått sedan i maj då regeringen fattade beslut om en omfattande myndighetsreform för att stärka krisberedskap och civilt försvar.

– Det här är ett viktigt steg för att återuppbygga ett starkt civilt försvar och det känns extra viktigt att göra det just nu när det råder stor oro i vår omvärld. Jag är glad över att vi i Skåne har fått förtroendet att leda det arbetet inom det södra civilområdet, säger Anneli Hulthén, landshövding i Skåne.

Civilområdet är en del i en större satsning men varje länsstyrelse har fortfarande ansvar för civilt försvar i respektive län.

– Blekinge har ett geografiskt och strategiskt utsatt läge med närhet till Östersjön och hög närvaro av Försvarsmakt och försvarsindustri. Men ensam är sällan stark. Jag är därför glad att vi tillsammans med Skåne och Kronoberg stärker vår robusthet och redundans. Det har vi inte minst sett de senaste dagarna med gasläckagen på Nord Stream 1 och 2 där vi omedelbart omsätter teori i praktik och hjälps åt med gemensamma utmaningar, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län, framhåller vikten av samverkan:

– Nu börjar vi arbetet på allvar. Tillsammans stärker vi vår gemensamma förmåga som helhet men även inom våra respektive län. Vi sätter fokus på beredskapsplaner, struktur för ledning och samverkan, krigsorganisationer och hur vi säkrar försörjningsberedskapen då vårt civilområde har en stor del av Sveriges livsmedelsproduktion. Vi ska dra nytta av varandras styrkor och stärka vår motståndskraft, säger Maria Arnholm.

Civilområdet gäller från den 1 oktober 2022.

Om civilområden

Regeringen fattade i maj beslut om en myndighetsreform för civilt försvar och krisberedskap med syfte att återuppbygga, stärka och kraftsamla totalförsvaret. Reformen innebär bland annat att tio statliga myndigheter får ansvar för varsin beredskapssektor och att Sveriges 21 länsstyrelser delas in i sex geografiska civilområden.

För varje civilområde finns en ansvarig länsstyrelse och just nu är arbetet i en uppstartsfas med fokus på rekrytering och arbetssätt. Det sker i nära samarbete med Försvarsmakten, myndigheter och näringsliv. I det södra civilområdet är det Länsstyrelsen Skåne som leder arbetet.

Norra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Norrbottens län
Länsstyrelser som ingår i området: Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland

Mellersta civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Örebro län
Länsstyrelser som ingår i området: Dalarna, Gävleborg, Södermanland, Uppsala, Värmland, Västmanland och Örebro

Östra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Stockholm
Länsstyrelser som ingår i området: Stockholm och Gotland

Sydöstra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Östergötlands län
Länsstyrelser som ingår i området: Jönköping, Kalmar och Östergötland

Västra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen i Västra Götaland
Länsstyrelser som ingår i området: Halland och Västra Götaland

Södra civilområdet

Civilområdesansvarig länsstyrelse: Länsstyrelsen Skåne
Länsstyrelser som ingår i området: Blekinge, Kronoberg och Skåne

Kontakt