Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbudet upphävs

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län från och med klockan 17.00 den 13 september 2022. Beslutet gäller tills annat meddelas.

Beslutet har tagits med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden och SMHI:s prognoser att det generella eldningsförbudet i länet bör upphävas. Beslutet har fattats i samråd med länets räddningstjänster.

Eldningsförbudet som nu upphävs infördes den 12 juli 2022.

Tänk på

Det är alltid viktigt att vara försiktig och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark. Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så är det alltid den som eldar eller grillar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Därför ska du alltid se till att släckutrustning finns nära till hands under och efter eldning. Gör efterkontroller av eldningsplatsen och var noga med att släcka glödrester så att elden inte tar sig igen.

Mer information om eldningsförbud

10FS 2022:21 Föreskrift om upphävande av eldningsförbud i Blekinge län

Kontakt

Tjänsteman i Beredskap

Telefon (växeln): 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30