Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Elkrismöte med landshövdingen

Landshövding Ulrica Messing och försvarsdirektör Peter Ryman.

I dag samlade landshövding Ulrica Messing elaktörer till ett akut möte om länets elförsörjning. Anledningen är den uppkomna elkrisen och hur den kommer att påverka Blekinge i vinter.

– Det var ett givande möte och det är tydligt att vi står inför stora utmaningar i vårt elområde. Läget är allvarligt. Vi behöver förbereda oss för olika scenarier inför vintern och fokusera på energibesparingar i det korta perspektivet. Alla måste bidra. Genom att förbruka mindre kan vi säkra kapaciteten och samtidigt sänka priserna, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding, som nu kommer att sammanställa en lägesbild till regeringen.

Som högsta civila totalförsvarsmyndighet är länsstyrelsens roll att skapa robusthet och motståndskraft i länets viktigaste samhällsfunktioner.

– Ur det långsiktiga perspektivet krävs strukturella förändringar, investeringar och utbyggnader. Där kan vi som länsstyrelse se över hur vi kan bidra genom att effektivisera handläggningstider och tillståndsprocesser, säger Ulrica Messing.

– Det var värdefullt att få samlas och dela varandras lägesbilder. Under mötet har vi diskuterat produktion, kapacitet, effekt och flexibilitet. Vi lyfte möjligheten att utveckla fjärrvärme som en långsiktig lösning i Blekinge. Det skulle avlasta elsystemet men kräver investeringar, säger Anders Strange, VD Karlshamn Energi.

Dagens möte var ett första steg till att samordna länet i den uppkomna elkrisen. Framöver kommer landshövdingen att bjuda in näringsliv och offentlig verksamhet för att få en bredare bild av läget.

På mötet deltog länsstyrelsens försvarsdirektör Peter Ryman tillsammans med representanter från Affärsverken, Ronneby Miljö & Teknik, Karlshamn Energi, Olofströms Kraft, Region Blekinge, E.ON, Rödeby Elverk, AAK, Södra Cell Mörrum och Energikontor Sydost. Kraftringen och Sölvesborg Energi var också inbjudna men fick förhinder.

Kontakt