Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny ansökningsomgång till Klimatklivet

Klimatklivet.

Har du en idé som kan bidra till att minska samhällets klimatpåverkan? Då kan du söka investeringsstöd från Klimatklivet för att utföra åtgärden. Den sista ansökningsperioden för 2022 är öppen till den 8 september.

Stödet kan sökas av exempelvis företag, kommuner, region, bostadsrättsföreningar och andra organisationer. Syftet är att stödja lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet. Åtgärder som bidrar till minskade utsläpp av växthusgaser inom jordbruket är prioriterade.

Inspiration och exempel

Åtgärder som fått stöd är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder, lokaler, stadsbyggnad och energi. Det kan handla om allt från transporter, biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Det går inte längre att söka stöd för informationsinsatser inom Klimatklivet.

Exempel på åtgärder som du kan söka stöd för:

  • Fasa ut fossil energi.
  • Köpa fossilfria tunga fordon eller arbetsmaskiner.
  • Ta tillvara restvärme.
  • Bygga tankstationer för förnybara drivmedel som till exempel biogas.
  • Bygga anläggningar för att öka återvinningen eller producera biogas.
  • Minska utsläppen av metan eller lustgas.

Ansök om stöd senast den 8 september via e-tjänsten på vår webbplats

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss