Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen välkomnar besked om Sydostlänken

I dag kom Trafikverkets besked om lokalisering för Sydostlänken. Länsstyrelsen ser positivt på valet av den västliga korridoren och att processen äntligen kommer i gång på allvar.

– Dagens besked är en viktig milstolpe för Blekinge. Investeringen är oerhört betydelsefull och en förutsättning för att utveckla länet på ett hållbart sätt, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Järnvägen stärker länets transportvägar och har stor betydelse för regional utveckling, infrastruktur, näringsliv och hamnar. Genom att säkra hållbara transporter av gods- och persontrafik ges förutsättningar för framtida generationer att leva, bo och verka i Blekinge.

– Det viktigaste är nu att hålla tempo i arbetet. Jag vill därför understryka vikten av en väl koordinerad samverkan med myndigheter och intressenter. Tillsammans säkrar vi ett effektivt arbetssätt. Sydostlänken är en prioriterad fråga hos länsstyrelsen och vi ska bidra till en smidig process, säger Ulrica Messing.

Länsstyrelsen Blekinge meddelade den 1 juli att samtliga av Trafikverkets lokaliseringsalternativ ses som möjliga och kräver kompensationsåtgärder.

Kontakt