Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Risk för vattenbrist i Blekinges åar

Silletorpsån.

Det torra sommarvädret fortsätter slå hårt mot Blekinges vattendrag. Läget har förvärrats och just nu är det mycket låga vattenflöden. Det hotar växt- och djurlivet i våra åar och särskilt utsatt är den känsliga flodpärlmusslan. Länsstyrelsen Blekinge påminner därför återigen om extra försiktighet vid bevattning.

Framför allt är det just nu mycket låga flöden i östra Blekinge och nivåerna ser ut att fortsätta sjunka. Särskilt utsatt är Silletorpsån, Nättrabyån och Bräkneån där den känsliga flodpärlmusslan finns. Men även större och mindre vattendrag är påverkade.

– Vi vädjar till alla om försiktighet. Läget har förvärrats markant de senaste veckorna. Använd därför inte sjö- eller åvatten till att vattna gräsmattor eller tvätta bilar. Även små uttag kan få stora negativa konsekvenser och ofta behövs tillstånd för vattenuttag. Det vatten som fortfarande rinner fram är livsavgörande för växt- och djurlivet i och kring vattendragen. Vi har flyttat den känsliga flodpärlmusslan ett flertal gånger till djupare vatten men nu börjar det bli kritiskt. Musslorna kan bli upp till 200 år och har funnits här långt före oss och är verkligen värda att värna om, säger Andreas Skarmyr, limnolog på Länsstyrelsen Blekinge.

Även små uttag skadar

Det är inte tillåtet att ta vatten ur sjöar och vattendrag om det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens mycket låga vattennivåer är det stor risk för negativa effekter på växt- och djurliv. Det gäller även många små uttag och ofta krävs tillstånd för vattenuttag eller bevattning. Om du har tillstånd ska du följa de villkor som finns specificerade i tillståndet. Mindre* vattenuttag ska anmälas till oss på länsstyrelsen. Vid större** uttag ska tillstånd sökas hos mark- och miljödomstolen.

* Mindre vattenuttag = max 600 kubikmeter ytvatten per dygn, högst 100 000 kubikmeter per år.

** Större vattenuttag = över 600 kubikmeter ytvatten per dygn, över 100 000 kubikmeter per år.

Respektera bevattningsförbud

Det är kommunen som bestämmer vad som gäller vid användning av kommunalt ledningsnät. Respektera alltid kommunala bevattningsförbud.

Egen brunn? Var sparsam!

Även om du har egen brunn är det viktigt att vara sparsam med vatten. Tänk på att stora uttag kan påverka din grannes brunn.

Kom ihåg! Var alltid sparsam med det vatten som finns – oavsett var det kommer ifrån.

Kontakt