Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Runfynd gjort i Blekinge

Sten med runor i rött och mynt som ligger på stenen

Här om veckan var Joakim Lager med familj ute vid den legendomsusade Offerlunden i Halahult. En sten i ett närliggande röjningsröse såg lite underlig ut och Joakim tittade närmre.

Runsten som ligger på marken

-Adrenalinet pumpade för fullt när jag såg att det var runor på stenen, säger Joakim Lager.

I fredags var länsstyrelsen ute och besiktigade fyndet. Det rör sig om en del av det stora blocket med runor som gått sönder för mycket länge sedan och hamnat i ett röjningsröse tillsammans med annan sten. En del av den stora skålgropen och två och en halv runa fanns på fragmentet. Runolog Magnus Källström på Riksantikvarieämbetet kunde via foton snabbt konstatera att det rörde sig om gyllentalsrunorna tvímaðr och belgþorn och troligen också árlaugr. Dessa tre runor tillhör inte det vanliga runalfabetet utan har använts vid kalenderräkning, ofta på runstavar.

-Jag tror att det kan bli årets runfynd, var Magnus Källströms kommentar till fyndet.

Offerlunden har länge varit ett stort mysterium. Fram till början av 1900-talet trodde forskarna att det rörde sig om en förhistorisk kultplats. Men ju mer man lärde sig om förhistoriska kultplatser genom utgrävningar på andra platser desto mer tveksam blev man till Halahult. Vi har länge vetat att Offerlunden inte varit så gammal, men den har ändå gäckat arkeologerna till när och varför den blev till. Runorna har uppvisat en del konstigheter, men det förklaras nu genom nyfyndet.

-Förhoppningen är nu att vi ska kunna datera ristningen bättre genom att jämföra med andra gyllentalsrunor med känd datering. Gyllentalsrunor användes redan under medeltiden, men fick ett uppsving under 1500–1600-talet och troligen är det där någonstans vi ska tidsätta ristningen, säger Karl-Oskar Erlandsson, arkeolog på länsstyrelsen.

Fyndet har omhändertagits och finns nu hos Blekinge museum för noggrannare dokumentation. Vad som kommer att hända med blocket efteråt är inte bestämt, men en förhoppning är att det ska kunna visas på plats i Offerlunden.

Bild på en hand som håller en runsten som står på marken

Kontakt