Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vattna inte med åvatten

Vy över en å i skogen

Sommartid kan det bli extremt lite vatten i flera av Blekinges vattendrag. Det hotar växt- och djurlivet i våra åar och särskilt utsatta är musslor. Länsstyrelsen Blekinge uppmanar därför alla till försiktighet vid bevattning.

- Tänk på att inte använda åvatten för att vattna trädgårdar och fotbollsplaner. Det vatten som fortfarande rinner fram är livsavgörande för att växt- och djurlivet i vattendragen ska klara sig, säger Andreas Holmberg, limnolog på Länsstyrelsen Blekinge.

Just nu är vattendragen i östra Blekinge hårt drabbade av låga till mycket låga flöden. De börjar närma sig 2018 års nivåer som då var rekordlåga. Särskilt utsatt är Silletorpsån och Bräkneån där den känsliga flodpärlmusslan finns. Men även de större vattendragen i Blekinge riskerar låga flöden.

Hör av dig till oss på länsstyrelsen om du upplever att vattendragen är torrare än vanligt.

Även små uttag skadar

Det är inte tillåtet att ta vatten ur vattendragen om det finns risk för skada på naturmiljön. Vid dagens mycket låga vattennivåer kan vattenuttag skada växt- och djurliv i åar. Det gäller även många små uttag.

Om du har tillstånd till bevattning med åvatten ska du följa de villkor som finns i tillståndet.

Att vattna behöver inte vara olagligt. Du kan ha tillstånd till vattenuttag eller om du samlade vatten i en bevattningsdamm när det var god tillgång i våras och använder det nu.

Respektera bevattningsförbud

Det är kommunen som bestämmer vad som gäller vid användning av kommunalt ledningsnät. Respektera alltid kommunala bevattningsförbud.

Egen brunn? Var sparsam!

Även om du har egen brunn är det viktigt att vara sparsam med vatten. Tänk på att stora uttag kan påverka din grannes brunn.

Kom ihåg! Var alltid sparsam med det vatten som finns – oavsett var det kommer ifrån.

Kontakt