Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud i Blekinge

Symbol eldningsförbud

Det råder eldningsförbud i Blekinge från och med klockan 12.00 tisdag den 12 juli 2022. Beslutet fattades i dag av länsstyrelsen i samråd med länets räddningstjänster med anledning av att brandrisken är stor i skog och mark.

Länsstyrelsen har beslutat att eldningsförbud gäller i Blekinge län enligt föreskrift 10 FS 2022:16. Beslutet om eldningsförbud gäller tills annat beslut fattas.

-Trots att det emellanåt regnar så är det mycket torrt. Vi uppmanar därför till stor försiktighet och att grilla med förnuft. Se alltid till att ha släckutrustning nära till hands. Sedan tidigare har vi aktiverat skogsbrandsbevakningen som vi nu utökar med två flygningar per dag, säger Marcus Lindblom, tjänsteman i beredskap på Länsstyrelsen Blekinge.

Med stöd av SMHI:s särskilda prognos för brandrisk i skog och mark och allmän väderleksprognos för den närmaste tiden gör länsstyrelsen tillsammans med räddningstjänsten bedömningen att brandrisken är och kommer att vara fortsatt stor den närmaste tiden.

Det här gäller vid eldningsförbud:

Förbud att elda med fast bränsle

  • Förbudet gäller utanför sammanhållen bebyggelse och omfattar eldning med fasta bränslen (ved, kol, gräs, ris, grenar). Med sammanhållen bebyggelse menas tätbebyggt område, det vill säga tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller park.

Tillåtet att grilla

  • Det är tillåtet att grilla med fasta bränslen (ved, kol, gräs, ris, grenar) på egen tomt i grill eller annan anordning för matlagning. Anordningen ska vara utformad så att det inte finns risk för brandspridning, till exempel att den är upphöjd från marken eller genom att stå på ett brandsäkert underlag. Samma sak gäller för restauranger, campingar och liknande näringsverksamheter inom eget verksamhetsområde.
  • Grillning är också tillåten vid fasta iordningsställda grillplatser på allmän plats som är utformade så att risken för brandspridning är låg. Fast grillplats innebär eldplats som är avgränsad med obrännbart material (till exempel betongkonstruktion eller stensättning) och har en bred markyta med grus eller motsvarande runt eldplatsen. Engångsgrillar utgör inte en fast iordningsställd grillplats och är inte tillåtna.
  • Trangiakök och andra friluftskök som drivs med vätska eller gas får användas om risken för värme- och eldspridning är låg.


    Allmänheten uppmanas att respektera eldningsförbudet. Den som bryter mot förbudet gör sig skyldig till ett brott och kan ställas till svars i enlighet med lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.

Läs mer om eldningsförbud

Om eldningsförbud | Länsstyrelsen Blekinge

Eldningsförbud (msb.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt
Tjänsteman i beredskap, TiB, Länsstyrelsen Blekinge
Telefon: 010-224 00 00


Kontakt