Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Vad har du i din trädgård?

vildbi i blomma

Gör en insats för vildbin, fjärilar och blomflugor och välj växter med bra pollen och nektarvärde. I vår nya växtguide får du tips på växter som ger en längre säsong av pollen och nektar. Du kan också läsa mer om invasiva växter som är eller kan bli invasiva i Blekinge.

De vanligaste pollinatörerna i Sverige är fjärilar, vildbin och blomsterflugpor. När de besöker blommor för att äta eller samla pollen och nektar bidrar de till att blommor blir pollinerade. Vissa växter är helt beroende av insekter för att pollineras. Men tillgången på blommande växter blir mindre och mindre bland annat på grund av att mark tas i anspråk för byggnationer, jordbruk och skogsbruk. Det är en av anledningarna till att många vilda pollinatörer är hotade.

Alla med trädgård kan göra en insats

I guiden som vi tagit fram hittar du både odlade och naturligt förekommande växter och deras blomningstid. Genom att välja växter med olika blomningstid kan du skapa en lång säsong av pollen och nektar till pollinatörerna. Guiden listar växter med blomning från mars till oktober.

Flera arter förekommer till exempel naturligt i gräsmattor men de får sällan en chans att gro om an klipper den för ofta. Genom att klippa gräsmattan mer sällan får du fram en naturligt blommande gräsmark med pollen – och nektarresurser för pollinatörer.

Invasiva växter och djur i trädgården

Om du har invasiva arter och djur i din trädgård bör du ha dem under uppsikt så att de inte sprids vidare. Vissa arter omfattas av lagstiftning och är förbjudna att ha i trädgården. Som markägare är det ditt ansvar att bekämpa och kontrollera att de växter du planterar i din trädgård inte är riskklassade eller förbjudna.

I guiden finns en lista med invasiva trädgårdsväxter som redan är eller förväntas bli ett hot mot våra ekosystem och som påverkar naturen på ett negativt sätt. Även invasiva djur som finns i våra trädgårdar och trädgårdsdammar tas upp.

Läs mer i vår nya växtguide

Vad har du i din trädgård? En växtguide med både pollinatörsvänliga växter och främmande växter som är eller kan bli invasiva i Blekinge. Pdf, 658.9 kB.


Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss