Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen ger besked om Sydostlänken

Tågräls

Sydostlänken är helt avgörande för Blekinges utveckling och framtid. Det är en av länets viktigaste investeringar och därför anser Länsstyrelsen Blekinge att samtliga av Trafikverkets lokaliseringsalternativ är möjliga.

Sydostlänken är helt avgörande för Blekinges utveckling och framtid. Det är en av länets viktigaste investeringar och därför anser Länsstyrelsen Blekinge att samtliga av Trafikverkets lokaliseringsalternativ är möjliga.

– Vi välkomnar att Trafikverket har kommit så långt i processen och att finansieringen är säkrad. Det viktigaste för Blekinge är att Sydostlänken byggs. Vi tycker att samtliga korridorer är möjliga. Järnvägen ökar robustheten i Blekinges transportvägar och har stor betydelse för länets regionala utveckling, infrastruktur, näringsliv och hamnar, säger Ulrica Messing, landshövding i Blekinge.

I dag lämnade länsstyrelsen in sitt samrådsyttrande om Sydostlänken till Trafikverket. Korridor Mitt-Väst bedöms ge minst påverkan då den kombinerar två sträckningar. Men alla alternativ är möjliga och har sina för- och nackdelar och kräver kompensationsåtgärder.

Mitt-Väst har färre antal tunnlar och broar vilket innebär mindre påverkan på grundvatten och miljökvalitetsnormer. Alternativet tar också mindre areal av jordbruksmark i anspråk. Sträckningen gör att flertalet områden med höga naturvärden kan undvikas.

– Oavsett vilket alternativ Trafikverket väljer är det en oerhört betydelsefull investering och en förutsättning för att utveckla länet på ett hållbart sätt. Genom att säkra hållbara transporter av gods- och persontrafik ger vi rätt förutsättningar för framtida generationer att leva, bo och verka i Blekinge, säger landshövding Ulrica Messing.

Länsstyrelsen betonar vikten av en väl koordinerad myndighetsprövning och en bra samverkan med berörda intressenter för att säkra en effektiv process. Länsstyrelsen bidrar gärna i det arbetet.

Ta del av länsstyrelsens yttrande Pdf, 498 kB.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss