Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ökad dödlighet bland vilda fåglar i skärgården

Kentsk tärna

Ett större antal döda fåglar har upptäckts i Blekinges skärgård.

Tester har tagits och fall av fågelinfluensa har nu konstaterats i västra delen av länet.

Uppdatering 220630: Nu har SVA redovisat ytterligare provsvar. Fågelinfluensa har påvisats även hos fåglar från östra Blekinge.

En större mängd döda fåglar har påträffats både i västra och östra Blekinge. Det handlar om kentsk tärna, skrattmås, och svarhuvud mås men även andra arter som gråtrut och fisktärna.

Fåglar har skickats för analys till Statens veterinärmedicinska anstalt, SVA, och resultaten från västra delen av länet visar på fågelinfluensa. Provsvaren från östra Blekinge har ännu inte redovisats.

Länsstyrelsen följer utvecklingen. I nuläget har Jordbruksverket inte beslutat om att upprätta högriskområde eller införa restriktioner, men det är alltid viktigt att du som har tamfåglar arbetar förebyggande för att skydda dem från smitta. Om du misstänker att dina fåglar drabbats av fågelinfluensa ska du genast kontakta veterinär.

Läs mer om det på Jordbruksverkets webbplats: Sjukdomar, hygienregler och antibiotikaresistens hos fjäderfän - Jordbruksverket.se Länk till annan webbplats.

Om du hittar döda vilda fåglar

Om du hittar döda eller sjuka fåglar ute i naturen kan du rapportera det till SVA. Läs mer om vad du ska tänka på och hur du ska göra här: Rapportera fynd - Rapporteravilt (sva.se) Länk till annan webbplats.

Tänk på att sjuka eller döda djur kan bära på smittämnen som kan överföras till människor. Var därför försiktig när du hanterar döda djur. Använd handskar och var noga med din handhygien efteråt.

Kontakt