Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Så förebygger vi afrikansk svinpest

Vildsvin

Den allvarliga virussjukdomen afrikansk svinpest, ASF, drabbar tamgrisar och vildsvin i stora delar av världen. Sjukdomen finns ännu inte i Sverige men förekommer i vår närhet, bland annat i Tyskland, Polen, Baltikum, Ukraina och Ryssland. Där därför viktigt att vi tillsammans hjälps åt för att inte få in smittan i landet.

Risken för att sjukdomen ska nå Sverige är större i delar av Blekinge, Skåne, Halland och Sörmland. Det beror bland annat på att vi här har en stor vildsvinspopulation och mycket trafik från länder med pågående utbrott.

Den största risken för svensk del är att smittan kommer in via mänskliga aktiviteter. Viruset kan överleva länge i obehandlade köttprodukter som kallrökt skinka och korv från smittade djur. Jaktutrustning som använts i områden där ASF förekommer är en annan möjlig smittkälla. Ett utbrott kan få stora konsekvenser för grisnäring, skogsnäring, jakt och friluftsliv. Även Sveriges produktion och export av griskött skulle kunna drabbas hårt.

Så kan du bidra

Allmänheten

 • Släng matrester i soporna. Lämna dem inte i markerna efter en picknick eller vid rastplatser utmed vägar.
 • Ta inte med korv, kött och andra charkvaror till Sverige från länder där afrikansk svinpest finns.
 • Kompostera ditt matavfall i sluten behållare som vildsvin inte kan komma in i.
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Du som är grishållare

 • Mata inte grisar med matrester. Det är förbjudet på grund av risken för smittspridning.
 • Se till att besökare i dina djurstallar använder skyddskläder och tvättar händerna då de går in i stallarna.
 • Undvik om möjligt att föra in grovfoder till alla djur från områden där afrikansk svinpest förekommer.
 • Om du köpt grovfoder eller halm från ett land där afrikansk svinpest förekommer och du hittar rester av djurkroppar i fodret som inte kan uteslutas vara från vildsvin ska du kontakta Jordbruksverket
 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Du som jagar

 • Rapportera fynd av sjuka eller självdöda vildsvin till Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).
 • Rengör kläder och utrustning om du varit på vildsvinsjakt i ett smittat land. Rengör först mekaniskt med borste och vatten så all synlig smuts och blod försvinner, och förvara sedan kläderna och utrustningen luftigt inomhus i rumstemperatur i minst en vecka innan du använder dem igen.
 • Tvätta din jakthund efter att du jagat med den i ett smittat land.
 • Besök inte svenska grisbesättningar inom 48 timmar efter vildsvinsjakt i ett smittat land.
 • Kött och obehandlade jakttroféer kan innebära en smittrisk och får inte lämnas så att grisar eller vildsvin kan komma åt dem.

(Källa: Jordbruksverket)

Rapportera fynd

Afrikansk svinpest, ASF, är en virussjukdom som smittar tamgrisar och vildsvin. Viruset som orsakar sjukdomen är mycket motståndskraftigt och överlever länge i miljön och i kött från infekterade djur, även om köttet varit fryst. Sjukdomen är dödlig för djur, men smittar inte människor.

Rapportera fynd av döda vildsvin till SVA Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss