Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Blekinge stärker det civila försvaret

Länsstyrelserna i Blekinge, Skåne och Kronobergs län ska tillsammans bilda ett av Sveriges sex civilområden i det civila försvaret. Beslutet är en del av en omfattande reform för att stärka det civila försvaret som presenterades av regeringen idag.

Regeringen har tidigare aviserat en satsning på 800 miljoner kronor för att stärka det civila försvaret på lokal, regional och nationell nivå. Vid en presskonferens idag presenterades reformen som börjar gälla den 1 oktober.

Länsstyrelserna ingår bland de 60 statliga myndigheter som blir så kallade beredskapsmyndigheter, med särskild betydelse för samhällets krisberedskap och totalförsvar. Länsstyrelsernas ansvar inom totalförsvaret tydliggörs genom att landets 21 länsstyrelser delas in i sex civilområden.

– Den stora fördelen är att vårt samarbete med Försvarsmakten stärks ytterligare. De är redan i dag organiserade i militärregioner och tillsammans står vi bättre rustade i vårt totalförsvar, säger Ulrica Messing, Blekinges landshövding.

Skånes landshövding Anneli Hulthén blir civilområdeschef i det södra civilområdet. Hon ansvarar för att det civila försvaret får en enhetlig inriktning och att samma sak uppnås inom totalförsvaret där ansvaret delas med Försvarsmakten.

I varje civilområde inrättas ett kansli, med en kanslichef. MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, får ett övergripande ansvar för den nationella planeringen av det civila försvaret.

– Det här rör sig om en väldigt kraftfull reform som stärker landets krisberedskap och som påverkar många myndigheter. Det ger oss snabbare beslutsvägar och ett starkare totalförsvar, Maria Arnholm, landshövding i Kronobergs län.

Kontakt