Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget i länet vecka 19

Här är en uppdatering som redovisar hur det säkerhetspolitiska läget påverkar Blekinge just nu.

Färre flyktingar anländer

Länsstyrelsen ser att antalet flyktingar har minskat de senaste veckorna. För tillfället anländer ungefär 50-70 flyktingar från Ukraina per dygn.

Dialogmöte om mottagande

Länsstyrelsen och Migrationsverket anordnar ett möte med Blekinges kommuner den 16 maj. Syftet är att föra en dialog om boende för flyktingar och mottagandet.

Om uppdraget

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet över effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Det handlar bland annat om migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i respektive län.

Länsstyrelsen Blekinge sammanställer uppgifter från olika aktörer i länet, däribland kommunerna och regionen, för att ge en samlad bild av läget för veckan som gått.

Ta del av tidigare lägesbilder och läs mer om vad länsstyrelsen gör på vår sida om det säkerhetspolitiska läget

Kontakt

Malin Lind Mattsson

Försvarsdirektör
Telefon: 010-224 02 26