Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget i länet vecka 15

Varje vecka publicerar vi en uppdatering som redovisar hur det säkerhetspolitiska läget påverkar Blekinge just nu.

– Vi ser just nu ett minskat flöde av flyktingar från Ukraina. Detta är något som märks även vid ankomsthallarna i Blekinge, men det är osäkert om trenden håller i sig då striderna intensifieras, säger Malin Lind Mattsson, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Blekinge.

Kurser i energieffektiviserande åtgärder för lantbrukare

Lantbrukare rapporterar fortsatt om en oro inför framtiden, bland annat med anledning av stigande priser. Länsstyrelsen planerar att anordna kurser i hur man kan effektivisera energianvändningen på sin gård.

Migrationsverket har upphandlat boende i Olofström

Migrationsverket har upphandlat boenden i Olofströms kommun dit flyktingar flyttat in under den gångna helgen.

Nästa veckas lägesbild publiceras den 19 april.

Om uppdraget

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet över effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Det handlar bland annat om migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i respektive län.

Länsstyrelsen Blekinge sammanställer uppgifter från olika aktörer i länet, däribland kommunerna och regionen, för att ge en samlad bild av läget för veckan som gått.

Ta del av tidigare lägesbilder och läs mer om vad länsstyrelsen gör på vår sida om det säkerhetspolitiska läget

Kontakt

Malin Lind Mattsson

Försvarsdirektör
Telefon: 010-224 02 26