Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Inbjudan till samråd om publik laddinfrastruktur

Foto: Johannes Erlandsson/ Mostphotos.

Foto: Johannes Erlandsson/ Mostphotos

Länsstyrelserna bjuder in till samråd inför Klimatklivets nästa utlysning om stöd till publik laddinfrastruktur. Mellan 11 och 28 april kan synpunkter lämnas till Länsstyrelsen.

På grund av förändringar i EU-regler kommer ansökningar om publik laddinfrastruktur hanteras annorlunda framöver inom Klimatklivet. De aktörer som vill bygga publika laddstationer kommer få möjlighet att lämna anbud om att bygga på olika platser ute i landet. Anbuden som gäller samma plats kommer därefter att ställas i konkurrens mot varandra och de mest kostnadseffektiva laddstationerna kommer att få stöd.

Skriftligt samråd

Inför ansökan ansvarar Länsstyrelsen för att ett skriftligt samråd hålls i varje län. Samrådet riktar sig till ladd-operatörer, kommuner, kommunala bolag och andra intressenter som vill bygga ut laddinfrastruktur. Handlingar för samrådet i form av kartunderlag, utlysningskriterier samt frågeformulär finns tillgängliga på respektive länsstyrelses webbplats under perioden 11–28 april 2022. Synpunkter lämnas skriftligt till länsstyrelsen.

Klimatinvesteringsstöd

Fakta om Klimatklivet

Stöd från Klimatklivet beviljas till de åtgärder som ger störst minskning av växthusgasutsläpp per investeringskrona. 4 190 projekt i hela landet har hittills fått 9 miljarder kronor i stöd. Mer information om Klimatklivet finns på Naturvårdsverkets hemsida.

Om Klimatklivet på Naturvårdsverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Anbud för publik laddinfrastruktur ska lämnas in 23 maj–7 juni. Ansökningsperioden för övriga åtgärder i Klimatklivet är öppen 3–18 maj.

Kontakt