Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget i länet vecka 14

Varje vecka publicerar vi en uppdatering som redovisar hur det säkerhetspolitiska läget påverkar Blekinge just nu.

– Vi ser positivt på att länets skolhuvudmän kommit överens om att säkerställa likvärdig skolgång för flyktingbarn som kommer hit från Ukraina, särskilt med tanke på att vi vet att barn tillhör dem som drabbas hårdast av kriget och är i stort behov av en normal vardag, säger Malin Lind Mattsson, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Blekinge.

Jordbruksverket planerar för operativ central på Verkö

Från och med onsdag den 6 april har Jordbruksverket för avsikt att vara på plats vid färjeläget i Karlskrona. Syftet är att snabbt kunna hantera frågor kopplade till ankommande husdjur.

Fortsatt stort behov av information från myndigheter

Länsstyrelsen Blekinge har nyligen uppdaterat och låtit översätta samlad myndighetsinformation i tryckta informationsblad. Bladen delas ut ombord på färjor, men behovet av att nationella myndigheter samordnar informationsinsatser är fortsatt stort.

Likvärdig skolgång säkerställs för flyktingbarn i länet

Blekinges kommuner har enats om en gemensam hållning för att säkerställa en likvärdig skolgång för nyanlända flyktingbarn i för-, grund- och gymnasieskola. Flyktingbarnen är berättigade att gå i svensk skola om de sökt uppehållstillstånd enligt massflyktsdirektivet eller om de sökt asyl.

Nästa veckas lägesbild publiceras den 12 april.

Om uppdraget

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet över effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Det handlar bland annat om migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i respektive län.

Länsstyrelsen Blekinge sammanställer uppgifter från olika aktörer i länet, däribland kommunerna och regionen, för att ge en samlad bild av läget för veckan som gått.

Ta del av tidigare lägesbilder och läs mer om vad länsstyrelsen gör på vår sida om det säkerhetspolitiska läget

Kontakt

Malin Lind Mattsson

Försvarsdirektör
Telefon: 010-224 02 26