Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Läget i länet vecka 12

Varje vecka publicerar vi en uppdatering som redovisar hur det säkerhetspolitiska läget påverkar Blekinge just nu.

Länsstyrelserna har fått i uppdrag att redovisa regionala lägesbilder till Regeringskansliet över effekterna av den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde. Det handlar bland annat om migrationsrelaterade frågor, cybersäkerhet, desinformation, påverkan på samhällsekonomin, samhällets funktionalitet och andra konsekvenser i respektive län.

Länsstyrelsen Blekinge sammanställer uppgifter från olika aktörer i länet, däribland kommunerna och regionen, för att ge en samlad bild av läget för veckan som gått.

– Genom lägesbilderna ser vi hur omvärldsläget påverkar Blekinge. I samverkan med länets aktörer kan vi snabbt identifiera vilka utmaningar som finns och vilka åtgärder vi behöver vidta för att säkerställa att samhället fungerar, säger Malin Lind Mattsson, försvarsdirektör, Länsstyrelsen Blekinge.

Nästan hälften av flyktingarna reser in via Blekinge

Sedan den 1 mars har runt 7 000 personer från Ukraina anlänt till färjeläget på Verkö. Av ukrainska flyktingar som kommer till Sverige ankommer nu ungefär 40 procent till Karlskrona. Även om vissa stannar kvar i Blekinge åker de flesta vidare till andra delar av landet.

Regionen ser ett ökat vårdbehov

Till följd av migrationen ser Region Blekinge ett ökat vårdbehov, främst när det gäller barn- och mödravård samt icke-krigsrelaterade akuta operationer.

Lantbrukare oroliga för framtiden

Hos unga lantbrukare i länet finns en osäkerhet inför framtiden. Till skillnad från erfarna lantbrukare, som ofta byggt upp ett lager med diesel, gödsel och utsäde, upplever de yngre en stor oro på grund av prisökningar och ovisshet. I förlängningen finns en risk för minskad regional livsmedelsproduktion.

Nästa veckas lägesbild publiceras den 29 mars.

Kontakt

Malin Lind Mattsson

Försvarsdirektör
Telefon: 010-224 02 26