Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera vädervarningar i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fastställande av fyra bevarandeplaner inom fyra Natura 2000-området längs Mieån i Karlshamns kommun

Länsstyrelsen Blekinges logotyp.

Länsstyrelsen Blekinge har beslutat att fastställa bevarandeplaner för fyra Natura 2000-områden längs Mieån i Karlshamns kommun.

Länsstyrelsen Blekinge har den 21 mars 2022, med stöd av 17§ förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m., beslutat att fastställa bevarandeplaner för fyra Natura 2000-områden längs Mieån i Karlshamns kommun, Blekinge län:

  • Loberget (SE0410167), dnr 511-4336-2021
  • Ire (SE0410078), dnr 511-99-2022
  • Grimsmåla (SE0410122), dnr 511-115-2022
  • Långasjönäs (SE0410135), dnr 511-116-2022

Bevarandeplanerna kommer att finnas tillgängliga i kartverktyget Skyddad natur och kan fås genom att kontakta länsstyrelsen.

Bevarandeplanerna finns på sidan Skötsel av skyddad natur

Kartverktyget Skyddad natur Länk till annan webbplats.

Kontakt

Länsstyrelsen Blekinge

E-post och telefon:
blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30