Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Mod att tänka nytt och hållbart

Ulrica Messing

Jag har skrivit om det förr men det går inte att avstå från att kommentera regeringens beslut om att öka tempot i utbyggnaden av vindkraft. Initiativet är välkommet och understryker det ökade behovet av förnybar el.

Som kustlän har Blekinge goda förutsättningar för havsbaserad vindkraft. Det är den förnybara energikälla som har störst potential. Fullt utbyggd skulle vindkraften göra vårt län till nettoexportör av el. Men det finns många intressen att ta hänsyn till.

Vi som länsstyrelse är positiva till utvecklingen av vindkraft i Blekinge. I dag får kommuner säga nej till företagsetableringar på grund av utmaningar i elproduktionen. Elektrifiering av industrier och omställning från fossila bränslen gör att efterfrågan på el ökar och priset höjs. Det blir helt enkelt inte lönsamt att verka i Blekinge. Det måste vi ändra på!

Och tiden är knapp. Vi behöver ställa om fort för att minska vår sårbarhet. Tillståndsprocessen behöver bli snabbare och tydligare. I dag tar det tio år från planering till att ett havsbaserat vindkraftverk är på plats.

Samtidigt som vi behöver öka vår elkapacitet står vårt samhälle inför en rad andra stora utmaningar. Vi ska bygga ut nödvändig infrastruktur, säkra våtmarker och närhet till friluftsområden, värna biologisk mångfald och skogen som en viktig kolsänka, skapa förutsättningar för fler bostäder och öka inflyttning till Blekinge, och inte minst säkra tillgång till rent vatten. I detta har länsstyrelsen en viktig roll.

För att klara allt och lite till krävs det mod att tänka nytt men också god planering. Mod från våra folkvalda som sätter visioner för framtidens samhälle. God planering för att de beslut vi fattar i dag även håller i framtiden.

Hur ska vi få Blekinge att växa i balans med naturen och hur ska vår stadsplanering se ut för att ta hänsyn till förändringar i naturen? I länet har vi en viktig aktör för att klara omställningen som väntar. Blekinge Tekniska Högskola har en unik och gedigen kompetens som landets enda utbildare av planeringsarkitekter. Det ska vi dra nytta av.

Om vi ska kunna leva, bo och verka i Blekinge även i framtiden behöver vi växa – men utvecklingen måste ske hållbart. En gång i tiden ritades Karlskrona med inspiration från Paris och Rom, tanken var då att örlogsstaden skulle bli Sveriges huvudstad. Vi vet att det inte blev så, men det var modigt planerat och nu måste vi vara modiga igen. Havsbaserad vindkraft är en av flera viktiga förutsättningar i byggandet av ett hållbart Blekinge.

Ulrica Messing
Blekinges landshövding

Kontakt