Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Med anledning av Rysslands invasion av Ukraina

Länsstyrelsen Blekinges logotyp.

Länsstyrelsen Blekinge inriktar sig i dagsläget på att omvärldsbevaka, följa händelseutvecklingen och samverka med andra aktörer.

Länsstyrelsen är länets högsta civila totalförsvarsmyndighet och har därför en sammanhållande och stödjande roll inom krisberedskap och civilt försvar i länet. Eventuella insatser och åtgärder kommer att baseras på den fortsatta händelseutvecklingen.

Viktigt med källkritik

Med tanke på det förändrade omvärldsläget är det viktigt att vara uppmärksam på eventuell desinformation och påverkanskampanjer.

– Vi har alla ett ansvar för att vara källkritiska och tänka efter en extra gång innan vi sprider information vidare. Viktiga frågor att ställa sig är till exempel vem som står bakom informationen och i vilket syfte avsändaren sprider den, säger Malin Lind Mattsson, försvarsdirektör på Länsstyrelsen Blekinge.

Om källkritik på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Normalt att känna oro

Alla reagerar olika i oroliga tider. På krisinformation.se finns råd och tips för dig som känner dig orolig och kontaktvägar om du behöver någon att prata med.

Stöd vid oro på krisinformation.se Länk till annan webbplats.

Kontakt