Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ulrica Messing i ministersamtal om elpriser

Många företag drabbas hårt av de höga elpriserna i Sydsverige. I dag bjöd därför Karlshamns kommun in landshövding Ulrica Messing till ett digitalt möte med energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar och lokala företagare för samtal.

Elpriset per kilowattimme har den senaste tiden varierat kraftigt mellan norra och södra Sverige. Blekinges företagare har därför fått tuffare villkor än andra prisområden i landet. Läget är allvarligt och får konsekvenser. Det är bilden som delades av samtliga som deltog under dagens möte.

− Många av våra företagare drabbas hårt av prisökningen med konsekvenser som kan bli förödande. Detta behöver vi uppmärksamma och göra vad vi kan för att hitta en lösning på, säger Per-Ola Mattsson (S), kommunstyrelsens ordförande i Karlshamns kommun och initiativtagare till ministermötet.

Blekinges landshövding gav en regional lägesbild och lyfte behovet av åtgärder.

− Något av det viktigaste som regeringen kan göra för ett län är att säkra en fungerande infrastruktur och inte minst en tillförlitlig elförsörjning. Dagens elpriser snedvrider konkurrensen för företagare och industrier vilket försvårar Blekinges möjligheter att utvecklas. Dessutom har priset en kännbar påverkan på hushållen med oönskade extra utgifter. Vi som länsstyrelsen har ett viktigt uppdrag i att medverka till länets utveckling och jag ser elpriserna som en av de viktigaste frågorna att prioritera, säger landshövding Ulrica Messing.

Företagen som deltog representerade olika branscher inom Karlshamns kommun och fick berätta om hur de påverkas. De påtalade alla behovet av kort- och långsiktiga åtgärder för att få ned elpriset.

Kontakt