Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny gemensam webbplats för den regionala miljöövervakningen

Person står böjd över vattendrag och tittar under vattenytan med kikare.

Foto: Roger Johnsson/Länsstyrelsen

Vad gör länsstyrelserna för att övervaka miljötillståndet? Den 7 december lanseras en ny webbplats för den regionala miljöövervakningen. Här kan du ta del av resultat och bakgrundsfakta från såväl övervakning av enskilda arter och ämnen i naturen som breda undersökningar av landskap och naturtyper samt vatten- och luftkvalitet.

Webbplatsen Regional miljöövervakning Länk till annan webbplats.

Alla län har beslutat om nya regionala miljöövervakningsprogram för perioden 2021-2026. Blekinges regionala miljöövervakningsprogram hittar du på vår webbplats.

Regionalt miljöövervakningsprogram för Blekinge län 2021–2026 Länk till annan webbplats.

Övervakningen i länet sker bland annat genom artinventeringar och mätningar av vattenkvalitet och kvantitet. I Blekinge prioriteras övervakning av sötvatten inklusive grundvatten, följt av landskap samt kust och hav. Områdena är utpekade eftersom de är hotade och dessutom har stor betydelse för den biologiska mångfalden och för samhället i stort.

Om den regionala miljöövervakningen

Miljöövervakning genomförs runt om i landet och samordnas ofta i gemensamma delprogram. Just nu finns över 40 sådana regionala samarbeten. De regionala programmen kan även förtäta nationella övervakningsprogram och då sker samarbetet främst med Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten, men även med andra myndigheter och organisationer.

Kontakt