Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Trygghet ska mätas i kollektivtrafiken

Kvinna står vid busshållplats i stadsmiljö

Foto: Blekingetrafiken

Känner sig Blekingeborna trygga till och från kollektivtrafiken? Nu genomför Länsstyrelsen Blekinge en undersökning tillsammans med Blekingetrafiken, polisen och länets fem kommuner för att kunna sätt in rätt åtgärder och öka tryggheten.

Sedan årsskiftet har länsstyrelsen tillsammans med länets aktörer arbetat med trygghetsaspekter i kollektivtrafiken för att få fler att åka buss och tåg.

- Med undersökningen hoppas vi kunna identifiera platser som kan förbättras. Målet är att fler ska känna sig trygga till, från och vid hållplatser och stationer när de reser i Blekinge. Det vi kan påverka, ska vi påverka, säger Annie Lees, brottsförebyggande samordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

Trygghetsmätningen genomförs i form av en webbaserad enkät som sprids i aktörernas kanaler från den 10 november till den 10 december 2021.

Den består av några frågor och en karta där invånare kan markera vilka platser som de upplever som otrygga. Svaren kompletteras med djupintervjuer för att få en ökad förståelse och kunna sätta in rätt åtgärder.

Undersökningen är en uppföljning på polisregion Syds årliga trygghetsmätning och genomförs av Länsstyrelsen Blekinge i samarbete med Blekingetrafiken, polisen och länets fem kommuner.

Enkäten: Trygghet i Blekinges kollektivtrafik. Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss