Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Höjd risk för fågelinfluensa – skyddsnivån höjs i Blekinge

Hönor inomhus i närbild.

Jordbruksverket höjer skyddsnivån till nivå 2 i södra Sverige – däribland Blekinge län – för att skydda svenska fågelbesättningar från fågelinfluensa.

Fågelinfluensaviruset har stannat kvar i större omfattning i den vilda fågelpopulationen än tidigare säsonger. Samtidigt är det nu mycket vilda fåglar som förflyttar sig över Sverige. Risken för fågelinfluensa bedöms vara förhöjd i hela landet, men extra hög i södra Sverige.

Jordbruksverket har beslutat att upprätta skyddsnivå 2 i södra Sverige.

Skyddsnivå 2 innebär bland annat följande:

  • Du som håller fjäderfän ska hålla dem inomhus. Om det inte går att genomföra, eller om fåglarna utsätts för onödigt lidande, kan ankor, gäss och strutsfåglar hållas inhägnade utomhus, men fåglarna ska ges foder och vatten inomhus eller under skydd utomhus.
  • Hägnat fjäderfävilt ska hållas inomhus om det går. Om du inte kan ha fjäderfäna inomhus eller om de utsätts för onödigt lidande kan de hållas inhägnade utomhus. Foder och dricksvatten ska ges inomhus eller under ett skydd ute.
  • Andra fåglar i fångenskap inklusive hobbyflockar ska hållas inhägnade. Foder och dricksvatten ska ges inne eller under ett skydd utomhus.
  • Badvatten i inhägnaden ska vara skyddat så att vilda and- och vadarfåglar inte kan förorena vattnet.
  • Det är förbjudet att ställa ut och tävla med fåglar.

Läs mer om skyddsnivåer på Jordbruksverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Det är viktigt att du som djurägare är uppmärksam på symptom hos dina fåglar och tar kontakt med veterinär om fjäderfän visar ökad dödlighet, förändringar i foder och vattenkonsumtion, sänkning i äggproduktion eller nedsatt allmäntillstånd. Detta för att snabbt kunna upptäcka utbrott och minimera risk för vidare spridning till andra anläggningar.

Allmänna hygienregler

  • Gör miljön i närheten av fjäderfäna oattraktiv för vilda fåglar, minimera foderspill och annat som kan attrahera vilda fåglar.
  • Se till att endast de som sköter tamfåglarna har tillträde till djurutrymmena.
  • Håll rent runt hus och inhägnader.
  • Var noga med hygienrutiner såsom handtvätt och kläd- och skobyte.
  • Vidta lämpliga åtgärder som minimerar förekomst av gnagare och andra skadedjur.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss