Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt system för vädervarningar

För att öka allmänhetens och samhällets förmåga att hantera svåra vädersituationer förnyar SMHI sina vädervarningar så att lokala och regionala konsekvenser av ett väder blir tydligare. I det nya varningssystemet, som införs den 26 oktober 2021, kan SMHI ta hjälp av länsstyrelsen för att bedöma hur en väderhändelse kan komma att påverka vårt län.

Vädervarningar är viktiga för att hjälpa oss att bedöma faror som kan uppstå till följd av en väderhändelse och avgöra hur besvärliga vädersituationer ska hanteras.

Fram till övergången av det nya systemet bygger vädervarningar på fasta värden som är lika över landet. Till exempel mängden snö som väntas falla eller förväntad vindstyrka. Men konsekvenserna av vädret kan skilja sig mycket beroende på var i landet eller under vilken årstid det inträffar.

Regionalt anpassade varningar

I det förnyade varningssystemet övergår SMHI till regionalt anpassade värden som bygger på förväntade konsekvenser i ett visst område. Genom att värdena skiljer sig mellan olika delar av landet ska en varning för snö upplevas lika relevant oavsett om man befinner sig i Blekinge eller i Norrbotten.

De nya vädervarningarna tar också hänsyn till riskfaktorer som när på dygnet eller året en väderhändelse inträffar eller hur effekterna av en tidigare väderhändelse kan påverka konsekvenserna av ett nytt oväder.

Nya varningsnivåer: gul, orange, röd

En viktig skillnad, jämfört med nu, är att SMHI lämnar klass 1-, 2- och 3-varningarna och går över till gul, orange och röd varning. Redan vid gul varning, den lägsta varningsnivån, kan vi vänta oss att vädret får konsekvenser för samhället. Grunden i det nya vädervarningssystemet är att det ska varnas när det behöver varnas.

Symbolerna för vädervarningar. Gul-, orange- och röd varningsnivå. Symboler från SMHI.

Symbolerna för vädervarningar. Gul-, orange- och röd varningsnivå. Symboler från SMHI.

Gul varning signalerar att vädret kan innebär konsekvenser för samhället och vissa risker för allmänheten.

Orange varning signalerar att vädret kan innebära allvarliga konsekvenser för samhället och fara för allmänheten.

Röd varning signalerar att vädret kan innebära mycket allvarliga konsekvenser för samhället och stor fara för allmänheten.

Mer om vad de olika varningsnivåerna innebär på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Regional bedömning via länsstyrelsen

Inför utfärdandet av en vädervarning kan SMHI ta kontakt med länsstyrelsen som får möjlighet att komplettera SMHI:s bedömningsunderlag, om det finns ytterligare lokala och regionala riskfaktorer som SMHI kan behöva känna till.

Länsstyrelsen kan då ta kontakt med kommuner, räddningstjänster och andra som har lokal kunskap om vilka vägar som kan vara särskilt utsatta, om det pågår något större evenemang i det drabbade området eller om det finns något annat som är viktigt att uppmärksamma SMHI på. SMHI väger sedan in det i sitt beslut om hur varningen ska utformas. I hastigt uppkomna väderlägen måste SMHI besluta om varningsnivå utan att först samverka med länsstyrelsen.

Prenumerera på vädervarningar

Aktuella vädervarningar finns på smhi.se och i SMHI:s väderapp. I väderappen går det även att prenumerera på lokala och regionala vädervarningar som pushnotiser till mobiltelefonen. Varningar rapporteras också i Sveriges Radio P1 och P4.

‎SMHIs väderapp för iphone i Apple Store Länk till annan webbplats.

SMHIs väderapp för androidtelefoner på Google Play Länk till annan webbplats.

Det nya vädervarningssystemet är planerat att införas i oktober 2021.

Mer om konsekvensbaserade vädervarningar

Konsekvensbaserade vädervarningar på SMHI:s webbplats Länk till annan webbplats.

Fact sheet in English about new weather warnings Länk till annan webbplats.

Kontakt

Tjänsteman i Beredskap

Telefon (växeln): 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss