Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Lyckat samarbete ger viktig kunskap

Bilder på abborrar

Det finns ett tydligt samband mellan långvarig exponering av PFAS och nedsatt funktion av sköldkörteln hos abborre. Det visar en forskningsstudie som nyligen tagits fram vid Göteborgs universitet i samarbete med Fredrik Andreasson, miljökemist på Länsstyrelsen Blekinge.

Det var hösten 2013 som länsstyrelsens miljöövervakningsprover visade att det fanns höga halter av perflourerade ämnen, PFAS, i Kallinges dricksvatten och i Ronnebyån. Föroreningen kom från många års användning av brandskum på F17.

Sedan dess har stora resurser lagts på att kartlägga hur föroreningarna påverkar miljön och på att förstå vilka effekter som långvarig exponering av PFAS har på människors och djurs hälsa.

Att långvarig exponering av PFAS hos abborre ger nedsatt funktion av sköldkörteln har tidigare konstaterats i laboratoriemiljö. Men nu kan det även fastställas i abborrens naturliga livsmiljö, enligt en nyligen publicerad forskningsstudie vid Göteborgs universitet.

Något som bekräftar vikten av att minimera läckage av PFAS från förorenade områden, konstaterar Länsstyrelsen Blekinges miljökemist Fredrik Andreasson som medverkat i studien.

- Statistik för de senaste 20 åren visar en markant ökning av patienter med sköldkörtelsjukdom i Sverige. Orsaken är inte helt klarlagd, men en faktor som diskuteras är ökad exponering av miljögifter och däribland olika PFAS-ämnen. För att minska risken att vi får i oss miljögifter från fisk finns det särskilda kostråd framtagna av Livsmedelsverket. Men det är också angeläget att beakta hur fiskarna själva påverkas av miljögifter. Hela ekosystem kan påverkas och kollapsa om vissa arter drabbas av sjukdomar. Konsekvenserna kan bli enormt kostsamma, både ur ekologisk som ekonomisk synvinkel, säger Fredrik Andreasson.

Hela forskningsstudien kan du ta del av här Länk till annan webbplats.

Kontakt