Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nytt stöd till energieffektivisering i flerbostadshus

Regeringen har beslutat att införa ett nytt investeringsstöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Stödet går att söka hos Boverket från och med den 1 oktober och det handläggs av länsstyrelsen.

Våra bostäder står för en stor del av landets energianvändning. För att minska miljö- och klimatpåverkan från bostadssektorn inför regeringen ett nytt stöd, stöd till energieffektivisering i flerbostadshus. Utöver lägre miljöpåverkan leder energieffektivisering även till sänkta energikostnader, höjt värde på fastigheten och ett förbättrat inomhusklimat för de boende.

Du som är ägare till ett flerbostadshus kan få bidrag för 30 till 50 procent av energieffektiviseringsåtgärderna.

Mer information om stödet och hur du ansöker finns på Boverkets webbplats Länk till annan webbplats.

Om stödet på länsstyrelsens webbplats

Kontakt

E-post till bostadsstod.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon 010-224 01 33

Telefontid mellan 10.00 - 12.00 tisdagar och torsdagar.

Har du ett pågående ärende? Ange ditt ärendenummer eller fastighetsbeteckning när du kontaktar oss så kan vi hjälpa dig snabbare.

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss