Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Sverige står värd för marinövning i Östersjön

Operativa beredskapsstyrkan eskorteras av flyg- och sjöstridskrafter när de överskeppas till Gotland under Försvarsmaktens beredskapsinsats i sydöstra och mellersta Östersjön.

Foto: Antonia Sehlstedt/Försvarsmakten

Under perioden 10–23 september genomför den svenska marinen övningen Northern Coasts, NOCO21, en av Östersjöns största internationella marina övningar.

Moment under övningen kan innebära ökad fordonstrafik, fartyg till havs och längs kusten. Detta kan orsaka svall och buller från flyg och helikoptrar som vid vissa moment kan flyga lågt. Då örlogsfartyg och mindre båtar kommer röra sig kustnära och inomskärs och kan orsaka större svall än normalt i övningsområdena, uppmanas båtägare att förtöja och ankra fritidsbåtar ordentligt. Det kan även förekomma sprängning av oexploderad ammuntion på Försvarsmaktens skjutfält.

NOCO21 kommer genomföras till havs och i kustbandet, främst i södra Östersjön längs syd- och ostkusten samt runt Öland och Gotland. 15 nationer
med ett 30-tal fartyg, omkring 10 flygplan och drygt 2000 soldater och sjömän kommer medverka.

Fokus för NOCO21 är att tillsammans med internationella enheter öva väpnad strid i Östersjön med sin specifika kust-, och skärgårdsmiljö. Syftet med övningen är bland annat att vidmakthålla och utveckla de svenska krigsförbandens förmågor att agera i större internationella sammanhang. För att marinen ska kunna bidra till stabilitet och säkerhet i vårt närområde, är övningar av den här typen extremt viktiga.

Frågor under övningen hänvisas till övningsledningen på telefon 0455-86 704.

Kontakt