Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ulrica Messing ny landshövding i Blekinge

Foto: Jonas Lannering/Regeringskansliet

Regeringen har utsett Ulrica Messing till landshövding i Blekinge län. Förordnandet som landshövding och chef för Länsstyrelsen Blekinge gäller från och med den 1 oktober 2021 till och med den 30 september 2027.

– Jag är glad att Ulrica Messing tackat ja till att bli ny landshövding i Blekinge län. Ulrica Messing är en person med bred erfarenhet från både politik och näringsliv. Hennes erfarenhet som bland annat statsråd och ledamot i flera bolagsstyrelser kommer att vara en tillgång i utvecklingen av länsstyrelsen och Blekinge, säger civilminister Lena Micko.

Ulrica Messing var riksdagsledamot 1991–2007 och statsråd 1996–2006. Under 2000–2006 var hon biträdande näringsminister. Sedan 2007 har Messing huvudsakligen varit verksam i det privata näringslivet.

– Vi hälsar Ulrica varmt välkommen till Blekinge och länsstyrelsen. Med sina goda kunskaper och erfarenheter blir hon en stor tillgång för vårt län och vår myndighet, säger vikarierande landshövding Helena Morgonsköld.

Ulrica tillträder den 1 oktober och har av regeringen fått ett förordnande som sträcker sig fram till den 30 september 2027. Helena Morgonsköld fortsätter som vikarierande landshövding till den 30 september 2021.

Om landshövdingens och länsstyrelsens arbete

Landshövdingen är länsstyrelsens chef och utses direkt av regeringen. Länsstyrelsens ledning består av landshövdingen tillsammans med ett länsråd. Vid Länsstyrelsen Blekinge arbetar cirka 140 medarbetare.

Länsstyrelsens arbete går ut på att se till att riksdagens och regeringens beslut genomförs i länet, samt att samordna olika intressen och föra fram invånarnas behov för att få en hållbar utveckling ur såväl ett ekonomiskt som miljömässigt och socialt perspektiv.

Kontakt