Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Eldningsförbud upphävs i Blekinge

Länsstyrelsen har beslutat att häva eldningsförbudet i Blekinge län från och med fredagen den 13 augusti kl. 17.00. Beslutet gäller tills annat meddelas.

Beslutet har tagits med stöd av 2 kap. 7 § förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.

Länsstyrelsen bedömer utifrån rådande väderleksförhållanden och SMHI:s prognoser att det generella eldningsförbudet i länet bör upphävas. Beslutet har fattats i samråd med länets räddningstjänster.

Eldningsförbudet som nu upphävs infördes den 22 juli 2021.

Tänk på

Det är alltid viktigt att vara försiktig och agera på ett sätt som minskar risken för brand i skog och mark. Oavsett om eldningsförbud råder eller inte så är det alltid den som eldar eller grillar som är ansvarig om något går fel, även om rådande riktlinjer följs. Därför ska du alltid se till att släckutrustning finns nära till hands under och efter eldning. Gör efterkontroller av eldningsplatsen och var noga med att släcka glödrester så att elden inte tar sig igen.

Aktuell information om eldningsförbud

Kontakt

Tjänsteman i beredskap, TiB, Länsstyrelsen Blekinge.
Telefon: 010-224 00 00 (växel)

Kontakt