Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ansök om flagga som varit hissad på riksdagshuset

Sveriges flagga vajar i vinden.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag har annonserat ut möjligheten att ansöka om en flagga som under en dag vajat över riksdagshuset. Detta som led i att sprida kunskap om flaggan som symbol för Sverige och om riksdagens demokratijubileum. Föreningar och organisationer i Blekinge uppmuntras att söka.

Stiftelsen Sveriges Nationaldag är mest förknippade med att de varje år delar ut ut ett antal svenska fanor till föreningar och organisationer i landet, bland annat på Sveriges nationaldag. I och med att Sverige firar 100 år av demokrati 2021, delar stiftelsen nu även ut 15 stycken flaggor som vajat på riksdagshuset.

Observera att privatpersoner inte kan ansöka, utan bara föreningar och organisationer. Även skolor, universitet samt vård- och omsorgsboenden räknas in bland de som kan söka.

Ansökan ska vara Stiftelsens kansli tillhanda senast 31 augusti 2021.

Mer information och ansökningsblanketter finns på webbplatsen för Stiftelsen Sveriges Nationaldag:

Ansök om flagga på nationaldagen.se Länk till annan webbplats.

Kontakt

Stiftelsen Sveriges Nationaldag
Telefon: 08-786 62 69
E-post: nationaldagen@riksdagen.se

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss