Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen lanserar MR-webb

Ilustratör: Annefrid Sjöman

Arbetar du i offentlig sektor och vill lära dig mer om mänskliga rättigheter? Länsstyrelserna lanserar en Mänskliga Rättigheter (MR)-webb som ett sätt att stödja dig i arbetet.

Webbplatsen är till hjälp för dig som vill stärka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå.

Webbplatsen är till hjälp för dig som vill stärka och utveckla arbetet med mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå. På MR-webben kan du till exempel hitta de konventioner om mänskliga rättigheter som Sverige tillträtt, metoder för att arbeta rättighetsbaserat, fria webbutbildningar och mycket mer.

Sprider kunskap

Länsstyrelserna har ett samordnings- och utvecklingsuppdrag inom mänskliga rättigheter. Det så kallade MR-uppdraget innebär bland annat att länsstyrelserna ska sammanställa lägesbilder om efterlevnaden av Sveriges internationella åtaganden på regional nivå. Det handlar även om att stödja kunskapsspridningen om Sveriges internationella åtaganden om mänskliga rättigheter bland kommuner, regioner och andra berörda aktörer i länen.

Har du frågor om webbplatsen? Kontakta MR-uppdragets samordning.

E-post: manskligarattigheter@lansstyrelsen.se

Länk till MR-webben Länk till annan webbplats.

Kontakt