Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Nya fiskregler från 1 april

Fritidsfiske

Foto: Sten-Åke Stenberg, Mostphotos

Ny fredningstid för riktat fiske efter gädda och abborre införs i östra Blekinge. Beslutet som har tagits av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, börjar gälla den 1 april 2021.

Det är i samband med införandet av nya och utökade fredningsområden och fredningstider vid Östersjöns kust som det nuvarande gränsområdet i Kalmarsund och runt Öland justeras söderut fram till Torhamns udde i Blekinge. Fredningen gäller riktat fiske efter gädda och abborre från 1 april till och med den 31 maj i år. Syftet är att skydda arterna under lekperioden.

Från och med 2022 löper fredningstiden från 1 mars - 31 maj.

Svenskafiskeregler.se Länk till annan webbplats.

Fiske i Skagerrak, Kattegatt och Östersjön (FIFS 2004:36) - Föreskrifter - Vägledning, föreskrifter och lagar - Havs- och vattenmyndigheten (havochvatten.se) Länk till annan webbplats.

Kontakt

Landshövding

Ulrica Messing

Besöksadress

Skeppsbrokajen 4

Postadress

371 86 Karlskrona

Organisationsnummer

202100-2320

Följ oss