Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Förslag till utvidgat strandskydd för Karlshamns kommuns kust- och skärgård, Blekinge län

Länsstyrelsens logotyp.

Länsstyrelsen lämnar förslag till beslut om utvidgat strandskydd i Karlshamns kommun.

Länsstyrelsen lämnar förslag till beslut med stöd av 7 kap. 14 § andra stycket miljöbalken (MB) att strandskyddsområdena i Karlshamns kommun enligt bifogade kartor (bilaga 1) ska omfattas av utvidgat strandskydd.

Länsstyrelsens beslut kan överklagas hos Regeringen, energidepartementet.

Skrivelsen ska skickas till Länsstyrelsen, 371 86 Karlskrona senast 2021 från den dag som kungörelse om beslutet varit införd i ortstidning.

Handlingarna finns tillgängliga på länsstyrelsen, centraldiariet (511-2223-2018).

Kontakt