Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen släpper utbildning om hur rasism och hudfärg påverkar möjligheter i arbetslivet

I anslutning till Internationella FN-dagen för avskaffandet av rasdiskriminering som infaller den 21 mars släpper Länsstyrelsen en utbildning i hur rasism och begränsande normer kring hudfärg påverkar arbetsmiljö, rekrytering, karriärmöjligheter och andra delar inom arbetslivet.

Utbildningen lanseras inom ramen för ett särskilt regeringsuppdrag till länsstyrelserna, att utveckla arbetet mot rasism på arbetsmarknaden.

– Rasism tar sig uttryck på många sätt. Under 2020 har vi alla kunnat följa hur människor runt om världen protesterar mot rasism. Vi har även vittnesmål om att människor i Sverige utsätts för rasism, intolerans och diskriminering på grund av hudfärg eller etnicitet, säger Sven-Erik Österberg, landshövding i Stockholms län.

Statistik från till exempel Länsstyrelsen i Stockholms rapport ”Antisvart rasism och diskriminering” visar att afrosvenskar har runt 35 procent lägre lön än övriga befolkningen med motsvarande utbildningsnivå.

Utbildningen som lanseras varvar fakta med situationer och reflektioner om begränsande normer kring hudfärg, diskriminering och rasism. Utbildningen riktar sig både till dig som arbetar i offentlig sektor, som i privat och ideell sektor.

– Detta är en viktig fråga att lyfta och sprida kunskap om i alla län, säger Lisa Spjuth, samordnare mänskliga rättigheter på Länsstyrelsen Blekinge.

Länsstyrelsen Blekinge bjuder dessutom in till ett fördjupande webbseminarium om rasism i arbetslivet i maj. Utbildningen ger deltagarna fördjupade kunskaper om hur rasism tar sig uttryck i arbetslivet.

Länsstyrelsens arbete mot rasism sker sedan 2020 inom ramen för den nationella planen mot rasism.

Grundutbildningen Rasism i arbetslivet Länk till annan webbplats.

Mer om arbetet kan du höra i podden "Uppdrag Rasism i arbetslivet" Länk till annan webbplats.

Mer om Länsstyrelsens uppdrag Rasism i arbetslivet

Kontakt

Kitimbwa Sabuni

Nationell projektledare

Länsstyrelsen Stockholm