Risk för skogsbrand i Blekinge länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuellt meddelande.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fisketillsynen stärks i Blekinge

Fisketillsyn stärks i Blekinge.

Från vänster: Martin Stålhammar, Länsstyrelsen Blekinge tillsammans med fiskerikontrollanterna Sebastian Hemberg, Thomas Reuterljung och Tobias Jeppsson från Havs- och vattenmyndigheten, Karlskrona.

Länsstyrelsen Blekinge och Havs- och vattenmyndigheten, HaV inleder ett nytt samarbete för att förbättra fisketillsynen i Blekinge. Särskilt fokus kommer att ligga på fredningsområden längs kusten och tillsynen kommer att utföras av HaV:s fiskerikontrollanter.

Efter inrådan från Länsstyrelsen Blekinge fattade HaV i april förra året beslut om att ett flertal nya fredningsområden för gäddan längs Blekinges kust. Syftet med fredningsområden är att stärka rovfiskbeståndet och att bidra till ett mer hållbart fiske.

Sedan tidigare har fisketillsynen längs Blekinges skärgård till stor del begränsats till yrkesmässigt fiske, men behovet finns av att stärka tillsynen så att även fritidsfisket innefattas.

– Fisketillsyn är en central del av fiskevården och det här är ett viktigt tillskott för regelefterlevnaden i dessa betydelsefulla områden. I ett längre perspektiv hoppas jag att det stärker våra rovfiskbestånd, säger Martin Stålhammar, fiskekonsulent, Länsstyrelsen Blekinge.

Tillsynen som utförs av Havs- och vattenmyndigheten, HaV, sker bland annat med hjälp av drönare och båt. En viktig del i det förebyggande arbetet är även att sprida information och upplysa allmänheten om vilka regler som gäller i fredningsområden.

– Det finns stora synergieffekter av samarbetet. Redan i dag arbetar vi i länet med liknande arbetsuppgifter och förhoppningsvis kan nu medvetandet och regelefterlevnaden hos allmänheten öka, säger Björn Stührenberg, kontrollkoordinator på HaV.

Läs mer om fredningsområden i Blekinge Pdf, 7.4 MB.

Läs mer om Havs- och vattenmyndighetens uppdrag inom fisketillsyn Länk till annan webbplats.

Kontakt