Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Uppföljning av pandemitillsyn för vecka 3

Länsstyrelsens logotyp.

De flesta verksamhetsutövarna i länet följer den nya covid-19-lagen. Det visar Länsstyrelsen Blekinges första uppföljning av pandemitillsynen som gäller för vecka 3.

Sedan den tillfälliga covid-19-lagen, eller pandemilagen som den ofta kallas, trädde i kraft har Länsstyrelsen Blekinge bedrivit tillsyn, både genom information och rådgivning på plats samt i form av telefonkontakt och riktade informationsutskick.

– De verksamhetsutövare som vi har haft kontakt med har varit positiva till våra besök och vi har sett att de vidtagit smittskyddsåtgärder för att göra rätt, säger Emma Käll, samordnare för tillsyn kopplad till den tillfälliga covid-19-lagen på Länsstyrelsen Blekinge.

Under den gångna veckan har Länsstyrelsen Blekinges pandemitillsyn riktats mot butiker och köpcentrum. Inga förelägganden har utfärdats, i stället har Länsstyrelsen fokuserat på rådgivning och vägledande samtal.

– De huvudsakliga bristerna vi har sett har varit att man räknat fel på maxantalet besökare som får vistas i lokalerna. Antingen så missar man att räkna bort hyllor och förvaring från den fria ytan, eller att räkna ut hur många som får vara i varje avskilt utrymme i lokalen, säger Emma Käll.

Under vecka 4 är det besök på plats i de olika kommunerna samt digital tillsyn som står i fokus för Länsstyrelsen Blekinges pandemitillsyn.

Ta del av den regionala och den nationella uppföljningen

Nya regionala och nationella uppföljningar kommer från och med nästa vecka att publiceras på vår webbplats på tisdagar.

Kontakt

Kontakta tillsynsgruppen för den tillfälliga covid-19-lagen

E-post: pandemitillsyn.blekinge@lansstyrelsen.se
Telefon (växeln): 010-224 00 00

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30