Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Fler åtgärder behövs för att nå miljömålen i Blekinge

Hav och regnmoln med vass i förgrunden.

I Sverige har vi 16 miljömål och ett övergripande generationsmål. Trots att miljöarbetet i länet har varit framgångsrikt är åtgärderna inte tillräckliga. Länsstyrelsens senaste uppföljning på regional nivå visar att inget av miljömålen nås i Blekinge 2020.

Miljömålen beslutades av Sveriges riksdag år 1999 och har sedan dess varit riktmärken för den svenska miljöpolitiken. I tjugo år har målen utvärderats och följts upp, både på regional och nationell nivå. Trots många insatser i Blekinge så bedöms de inte vara tillräckliga för att nå miljömålen till 2020 på regional nivå.

– Det krävs stora resurser och modiga politiska beslut för att möjliggöra en hållbar framtid och även om vi ser många bra insatser behövs en större omställning för att nå målen, säger Eva Johansson, miljömålssamordnare på Länsstyrelsen Blekinge.

I länsstyrelsens senaste regionala bedömning framkommer att endast målet "Frisk luft" visar en positiv utveckling. För övriga mål är utvecklingstrenden antingen negativ eller neutral, vilket betyder att positiv och negativ påverkan tar ut varandra, eller att det är svårt att se en tydlig riktning.

De nationella miljömålen är en nyckel för ett hållbart Sverige och fortsätter vara ledstjärnan för miljöarbetet även efter 2020. Regeringen har tydliggjort att Sveriges miljömål ska finnas kvar och att målen utgör vårt genomförande av den ekologiska dimensionen av FN:s globala hållbarhetsmål, Agenda 2030.

I Blekinge finns flera långsiktiga initiativ som visar vägen framåt. Ett exempel är projekt med att återställa livsmiljöer i vattendrag och gynna hotade arter. Ett annat exempel är att flera kommuner har ställt sig bakom Blekinges nya klimat- och energistrategi. Dessutom arbetar många aktörer med att ställa om till fossilfritt.

– Vägen för att nå miljömålen är lång, men om vi tittar på några av de åtgärder som har utförts i Blekinge under förra året så kan vi konstatera att kraften för att utföra arbetet finns, säger Eva Johansson.

Ta del av Länsstyrelsen Blekinges regionala uppföljning för 2020

Kontakt