Aktuella varningsmeddelanden i Blekinge länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Ny möjlighet att investera i klimatet

Förra året beviljades blekingska projekt 24 miljoner i investeringsstöd från Klimatklivet. Åtgärderna beräknas bidra med årliga utsläppsminskningar på drygt 9 000 ton klimatpåverkande gaser per år, vilket motsvarar två procent av Blekinges totala utsläpp 2018. Nu öppnar en ny ansökningsomgång.

Mängden ansökningar och bredden av åtgärder som Länsstyrelsen tog emot under förra årets ansökningsperioder visar att många företag och organisationer i Blekinge vill ställa om sina verksamheter till mer långsiktigt hållbara alternativ.

Förra året beviljades blekingska projekt 24 miljoner i klimatinvesteringsstöd från Klimatklivet. Tillsammans med organisationernas egna satsade medel uppgår klimatinvesteringarna till totalt 54 miljoner kronor. Nu har det blivit dags för 2021 års ansökningar. Mellan 18 och 29 januari 2021 är årets första ansökningsperiod öppen.

– ­Jag vill uppmana alla som har en idé om åtgärder som kan minska samhällets klimatpåverkan att söka pengar från Klimatklivet. Företag och organisationer kan få upp till 70 procent av investeringskostnaden i stöd, säger Camilla Engdahl, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge.

Klimatklivet har nyligen förlängts, vilket innebär att åtgärder kan pågå fram till år 2026.

– Vi är mycket positiva till förlängningen av Klimatklivet. Det ökar möjligheten för att fler större åtgärder som kräver en lång framförhållning kan genomföras, säger Ulf Hansson, klimat- och energistrateg på Länsstyrelsen Blekinge.

Läs mer och skicka din ansökan via e-tjänsten på vår webbplats

Om Klimatklivet

Klimatklivet är ett investeringsstöd till lokala och regionala åtgärder som minskar utsläppen av koldioxid och andra gaser som påverkar klimatet Inom Klimatklivet fördelas medel till klimatsmarta investeringar. Stödet ges till de åtgärder som ger den största varaktiga minskningen av utsläpp av växthusgaser per investeringskrona.

Åtgärder som tidigare fått stöd från Klimatklivet är konkreta klimatsatsningar inom exempelvis transporter, industri, bostäder och energi. Det kan handla om allt från biogas och infrastruktur såsom cykelbanor till destruktion av lustgas och att byta ut olja mot fjärrvärme. Sedan sommaren 2019 har Klimatklivet en särskild satsning mot jordbruk, vilket gör det lite lättare att få åtgärder inom området beviljade.

Planerade ansökningsperioder för Klimatklivet 2021

  • 18-29 januari
  • 13-27 april
  • 24 augusti–9 september
  • 8-18 november

Kontakt

Klimatklivet

E-post till klimatklivet.blekinge@lansstyrelsen.se
010-224 00 00 (växel)

Växeln är öppen mån-fre kl. 08.00-16.30