Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Hanö – Listershuvud föreslås bli Blekinges första nationalpark

Trädbevuxen klippa med hav och himmel i bakgrunden.

Länsstyrelsen har i samråd med Sölvesborgs kommun lämnat in ett förslag till Naturvårdsverket som kan leda till att Blekinge får sin första nationalpark. Området gäller naturreservaten Hanö och Listershuvud tillsammans med biotopskyddsområdet Malkvarn och angränsande vattenområde.

En nationalpark ska ha särskilt höga naturvärden. I det utvalda området i västra Blekinge finns mycket värdefull ädellövskog i kustnära läge med Sveriges två största sammanhängande avenbokskogar. Här finns dessutom höga geologiska och marina naturvärden.

– Hanö och Listershuvud är ett område med unika naturvärden som vi vill bevara för kommande generationer. En nationalpark skulle gynna besöksnäringen i hela Blekinge och locka både nationella och internationella besökare till länet, säger landshövding Sten Nordin.

– Vi är oerhört stolta över att Sölvesborgs kommun kan få Blekinges första nationalpark. Hanö och Listershuvud är redan i dag ett populärt friluftsområde. Vi ser ett ökat intresse för naturturism och en nationalpark skulle ytterligare stärka Sölvesborgs status som besöksmål, säger Louise Erixon, kommunstyrelsens ordförande, Sölvesborgs kommun.

Det är regering och riksdag som beslutar om bildandet av nationalparker efter de förslag som Naturvårdsverket pekat ut i sin nationalparksplan. Vägen från idé till invigning är lång och bygger på stor delaktighet och samsyn mellan flera parter.

– Vårt förslag till Naturvårdsverket är det första steget mot bildandet av Blekinges första nationalpark. Om Naturvårdverket går vidare med förslaget inleder vi en nära dialog med de parter som har intressen i området, säger Markus Forslund, avdelningschef på Länsstyrelsen Blekinge.

Fakta

Att bilda en nationalpark är det starkaste skyddet svensk lagstiftning kan ge.

Det är endast de finaste och mest värdefulla delarna av det svenska landskapet som bevaras och skyddas som nationalparker.

För närvarande finns 30 nationalparker i Sverige.

Kontakt