Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Folkhälsomyndigheten inför skärpta allmänna råd i Blekinge

Länsstyrelsen Blekinges logotyp.

Folkhälsomyndigheten har fattat beslut om skärpta allmänna råd om covid-19 i Blekinge. Syftet är att ytterligare minska trängsel och antalet kontakter mellan människor. Beslutet har fattats efter samråd med bland annat Region Blekinges smittskyddsläkare och Länsstyrelsen Blekinge.

Beslutet gäller från och med den 1 december till och med den 13 december 2020.

De skärpta allmänna råden från Folkhälsomyndigheten ersätter under denna period de skärpta regionala råd för Blekinge som smittskyddsläkaren införde den 11 november. Råden är snarlika och har samma innebörd.

Orsaken till råden är att antalet personer i Blekinge som fått diagnosen covid-19 har ökat kraftigt. Det innebär bland annat en risk för ökad belastning på hälso- och sjukvården. Skärpta allmänna råd för Blekinge ska gälla under en begränsad tid i syfte att bromsa smittspridningen

Från och med den 1 december uppmanas alla som vistas i Blekinge län att:

  • Om möjligt undvika att ha fysisk kontakt med andra personer än de som man bor tillsammans med. Det innebär bland annat en avrådan från att arrangera eller delta i en fest eller liknande socialt umgänge. Man bör också undvika vissa typer av aktiviteter om de inte går att genomföra utan fysiskt avstånd till andra, som kontaktsporter eller hälso- eller skönhetsvård som inte är medicinskt motiverad.
  • Avstå från att vistas i inomhusmiljöer som butiker, köpcentrum, museer, bibliotek, badhus och gym. Nödvändiga besök i exempelvis livsmedelsbutiker och apotek kan göras.
  • Avstå från att delta i exempelvis möten, konserter, föreställningar, idrottsträningar, matcher och tävlingar. Detta gäller dock inte idrottsträningar för barn och unga födda 2005 eller senare. Nödvändig närkontakt, som vid exempelvis vårdbesök och medicinska undersökningar, omfattas inte av rådet. Det är dock viktigt att tänka på att den som har symtom som kan vara covid-19 ska undvika all nära kontakt med andra.
  • Avstå från att göra onödiga resor. Resor inom eller mellan regioner kan bidra till att öka smittspridningen eftersom man ofta träffar nya personer, vilket leder till att nya smittkedjor startas. Man bör därför, så långt som möjligt, avstå från sådana resor. Rådet gäller även resor till regionen från andra regioner. Detta råd är inte tänkt att hindra människor från att exempelvis ta sig till arbete, studier/sysselsättning eller den vård som kräver att man är på plats.

Skärpta allmänna råd för arbetsplatser och för verksamheter

Verksamheter och arbetsgivare bör vidta åtgärder så att var och en ska kunna följa de allmänna råden ovan. Arbetsgivares åtgärder kan vara att uppmana personalen att arbeta hemifrån, erbjuda utökade förutsättningar att arbeta hemifrån, och att skjuta upp tjänsteresor, konferenser och andra fysiska möten. Övriga verksamheter kan minimera antalet besökare vid samma tidpunkt, anpassa öppettiderna, och erbjuda digitala alternativ.

Om lokala allmänna råd på Folkhälsomyndighetens webbplats Länk till annan webbplats.

Kontakt