Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Publikgräns om åtta personer i Blekinge

Länsstyrelsen Blekinges logotyp.

Länsstyrelsen Blekinge har tillsammans med övriga 20 länsstyrelser tagit ett beslut om att i respektive län införa en gräns på max åtta personer även för sittande publik vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar. Beslutet är en följd av den ökade smittspridningen av covid-19 i landet och gäller från den 24 november.

– Vi måste vidta kraftiga åtgärder för att dämpa virusets framfart och förhindra ytterligare belastning i sjukvården. För Blekinges del innebär det att vi tar ansvar och skyddar varandra samtidigt som vi ger personal i sjukvård och omsorg en chans att klara denna utmanande pandemi, säger landshövding Sten Nordin.

Från den 1 november tillåter regeringen max 300 sittande deltagare vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar om deltagarna sitter på minst en meters avstånd och det även i övrigt skapas förutsättningar att hålla avstånd.

Länsstyrelsen Blekinge har den 23 november tillsammans med övriga 20 länsstyrelser fattat beslut om förbud mot fler än åtta deltagare även för sittande publik. Tillsammans med regeringens förbud innebär beslutet att det i Blekinge är förbjudet att hålla allmänna sammankomster eller offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare – detta gäller oavsett plats, sammanhang eller vidtagna smittskyddsåtgärder.

Det enda undantaget är allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. I dessa fall är det tillåtet att vara upp till 20 personer.

Beslutet som gäller tills vidare är fattat efter samråd med smittskyddsläkaren i Blekinge och ska bara gälla så länge det är absolut nödvändigt och i syfte att motverka smittspridningen av covid-19.

Det nya beslutet börjar gälla den 24 november och upphäver därmed den tidigare lokala föreskriften som skulle gällt till och med den 30 november.

Frågor och svar

Regeringen har fattat beslut om att det som huvudregel är förbjudet att anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än åtta deltagare för att motverka smittspridningen av covid-19.

Beslutat omfattar dock inte det undantag från den 1 november där regeringen tillåter max 300 deltagare i sittande publik. Länsstyrelsen Blekinge har därför tillsammans med övriga 20 länsstyrelser fattat beslut om förbud mot fler än åtta deltagare även för sittande publik.

Länsstyrelsen har möjlighet att fatta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare om det är nödvändigt för att motverka smittspridning av pandemin. Det är ett bemyndigande som en länsstyrelse har sedan tidigare (Förordning 1993:1632).

Ja, konsekvensutredningen har skickats ut till remissinstanser och är publicerad på vår webbplats. Berörda har möjlighet att lämna synpunkter senast den 30 november.

Konsekvensutredning av Länsstyrelsen Blekinges beslut om föreskrift om förbud mot vissa sammankomster och tillställningar för att motverka spridningen av det nya coronaviruset

Vid alla offentliga tillställningar eller allmänna sammankomster gäller max åtta deltagare. Ett undantag har beslutats av regeringen vid allmänna sammankomster för religionsutövning som hålls med anledning av dödsfall. I dessa fall är det tillåtet att vara upp till 20 personer även i Blekinge.

Ja, det faller inom ordningslagen. Polismyndigheten kontrollerar efterlevnaden av föreskrifter beslutade med stöd av ordningslagen.

Information på Polismyndighetens webbplats om vad som gällerlänk till annan webbplats

Det nya beslutet börjar gälla den 24 november och upphäver därmed den tidigare lokala föreskriften som skulle gällt till den 30 november.

Vi som länsstyrelse kan ta beslut om lokala föreskrifter enligt ordningslagen om färre deltagare för att motverka smittspridningen av pandemin. Vi har ingen befogenhet att besluta om till exempel kollektivtrafik.

Det handlar i grunden om olika lagstiftningar. Det länsstyrelsen har möjlighet att påverka enligt ordningslagen är allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, inte hur många gäster en restaurang kan ha.

Från den 24 november och tills vidare, men bara så länge det är absolut nödvändigt och i syfte att motverka smittspridningen av covid-19.

Kontakt